Equip TMC

Susana Medina
Cap del servei de Promoció i Difusió Cultural
Arturo Palomares 
Direcció artística i gestió tècnica 
Santi Ferrer 
Cap tècnic 
Maria José Carrillo 
Gestió administrativa - Contractació 
Mohamed Lemsidi (Lemsi) 
Gestió administrativa - Cessió d'equipament 
Saioa López 
Gestora Tècnica en Comunicació 

 

La feina de Terrassa Música Clàssica (TMC) es pot dur a terme gràcies a un gran nombre de personal extern, als quals volem agrair la seva gran tasca. El personal tècnic, d’acomodació, de neteja, de manteniment, així com el personal administratiu i tècnic de l’Ajuntament de Terrassa són els pilars que fan possible l’existència de Terrassa Música Clàssica (TMC) i tots els seus projectes.