ALTRES CONCERTS  

Espai destinat a acollir propostes que per la seva singularitat no s’inclouen en altres cicles temàtics.